Ottavatko he hepatiitti B: tä armeijassa?

Alueiden välinen julkinen organisaatio
avustaminen potilailla, joilla on virushepatiitti

 • Kirjoittaa


Meidän kumppanimme

Oikeudellisen avun vihjelinja

Arkisin klo 13.00-17.00 Moskovan aikaa.

Ajanvaraus lääkärin kanssa
Moskovan alueella

Vihjelinja syöpäpotilaille

Roszdravnadzorin hotline

Rospotrebnadzorin vihjelinja

Hepatiittiviruksilla tartunnan saaneet siviilit ovat liittovaltion lain mukaan kiellettyjä työskentelemästä vain verensiirtojärjestelmän kanssa. Muita rajoituksia ei ole. Kieltäytyminen hyväksymästä kroonista virushepatiittia sairastavia henkilöitä muihin tehtäviin on lainvastaista. Ja mikä on asevelvollisuudessa ja asepalvelukseen pääsyssä??

Valitettavasti kaikilla ihmisillä, joilta evätään työpaikka hepatiitti C -viruksen vasta-aineiden esiintymisen takia, on valitettavasti riittävästi oikeudellista tietämystä puolustaakseen perustellusti heidän oikeuttaan toimia virka-asennossa, jota he hakevat. Lisäksi heidän on usein tapahduttava työntekijöiden kanssa, jotka eivät itse ole lukeneet viittauksiaan sääntelyasiakirjoihin. Tarkastele asepalvelun erityistilannetta.

Vihjelinjaan otti yhteyttä nainen, jolla diagnosoitiin krooninen virushepatiitti C vuonna 2013. Vuonna 2015 hän sai onnistuneesti terapian ja siitä lähtien hänellä on ollut negatiivinen PCR-tulos. Nyt hän on päättänyt aloittaa asepalvelun sopimuksen perusteella, mutta sotilasalan lääketieteellinen toimikunta kieltäytyy tunnustamasta häntä sotilaspalvelukseen soveltuvaksi, koska häntä ei ole rekisteröidytty kroonisen virushepatiitin vuoksi, kuten saniteetti- ja epidemiologisissa säännöissä ”Virushepatiitin C ehkäisy” on kirjoitettu. Onko se perusteltua??

Lyhyesti sanottuna tilanne on seuraava:

 1. Krooninen virushepatiitti, mukaan lukien siirretty, ei ole syy julistaa asevelvolliselle, reservimiehelle, urakoitsijalle tai upseerille palvelukelvottomaksi (liite ”Taudin aikataulu” Venäjän federaation hallituksen hallituksen 4. heinäkuuta 2013 antamaan päätöslauselmaan nro 565 ”Sotilaallista lääketieteellistä tarkastusta koskevien asetusten hyväksymisestä”). ).
 2. Pääsääntöisesti kroonista virushepatiittia sairastavia tai virushepatiittia sairastavia potilaita pidetään sotilaspalvelukseen soveltuvina vähäisin rajoituksin tai rajoitetusti asevelvollisuuteen (Venäjän federaation hallituksen asetus).
 3. Krooninen virushepatiitti, samoin kuin virushepatiitti, joka on siirretty alle vuotta ennen tutkimusta, ovat vasta-aiheita erityisten palvelusedellytysten siirtämiselle liittovaltion turvallisuusyksiköille, nimittäin: armeijan yksiköissä, erikoisjoukkoissa, merijalkaväissä, ilmassa, ilmassa hyökkäys sotilasyksiköt; sukellusveneissä ja pinta-aluksissa; säiliöryhmissä, itsekulkevilla tykistölaitteissa, säiliöihin ja traktoreihin perustuvilla koneilla; taisteluohjusjärjestelmien erityislaitteista (liite ”Lisävaatimukset” Venäjän federaation hallituksen päätökseen, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2013, nro 565 ”Sotilaallisen lääketieteellisen asiantuntemuksen määräysten hyväksymisestä”); kaukaisen pohjoisen alueilla; radioaktiiviselle saastumiselle alttiilla alueilla; ulkomailla, joissa on epäsuotuisa kuuma ilmasto; sukellusveneistä, samoin kuin radioaktiivisiin aineisiin, ionisoivan säteilyn lähteisiin, rakettipolttoaineiden komponentteihin, myrkyllisiin kemikaaleihin, sähkömagneettisten kenttien lähteisiin, optisiin kvanttigeneraattoreihin, laserlähteisiin, patogeenisyysryhmien I ja II mikro-organismeihin (Venäjän federaation turvallisuuspalvelun määräys päivätty 01.29.2015 nro 39) ).
  FSB: n määräyksessä luetellut tehtävät voidaan kuitenkin pitää vuoden kuluttua palautumisesta.
 4. Akuutti virushepatiitti, samoin kuin viruksen aktiivisen leviämisen vaiheessa oleva virushepatiitti (korkea viruskuormitus ja transaminaasit) voivat olla syy tunnistaa armeija, joka on väliaikaisesti soveltumaton tiettyihin armeijan tehtäviin: sukeltaja, laskuvarjohyppy. Päätös palata virkaan tehdään toisen tutkimuksen perusteella kuuden kuukauden kuluttua (FSB: n määräys).
 5. Venäjän federaation hallituksen asetuksessa eikä FSB: n määräyksessä ei määritetä erityistä menetelmää kroonista virushepatiittia sairastavien potilaiden tutkimiseksi. Virushepatiitin diagnosointi, diagnoosin tekeminen ja poistaminen suoritetaan kliinisten suositusten ”Aikuisten krooninen virushepatiitti B aikuisilla” (2014) ja “Krooninen virushepatiitti C aikuisilla” (2016) sekä terveys- ja epidemiologisten sääntöjen SP 3.1.3112-13 mukaisesti, ja "tarkoittaa akuutin tai kroonisen C-virushepatiitin diagnoosia vain, jos hepatiitti C -viruksen RNA: ta havaitaan veriseerumissa (plasmassa)".
 6. Varusmies, reservimies, urakoitsija tai upseeri, jolla on todettu maksakirroosi tai krooninen etenevä aktiivinen hepatiitti (tosin ei ole kovin selvää mikä se on), voidaan pitää asepalvelukseen kelpaamattomina, samoin kuin osa maksasta on poistettu.
 7. Kaikissa asiakirjoissa erotellaan palvelukseen tulevat ja jo läpäisevät, ja usein kielletään pääsy henkilökohtaisiin virkoihin (mutta ei yleensä armeijan palvelukseen) potilaiden tai viruksen aiheuttaman hepatiitin kautta, kun taas jo palveluksessa olevat henkilöt voidaan keskeyttää väliaikaisesti virkamieheltään ja palata takaisin tehtävien suorittaminen 6–12 kuukaudessa uudelleentarkastelun jälkeen.

Kuten aina, nämä asiakirjat ovat muiden kuin lääkäreiden kirjoittamia, joten niissä on runsaasti termejä, jotka sallivat erilaisia ​​tulkintoja. Termiä "virushepatiitti" löytyy usein määrittelemättä tyyppiä ja muotoa. Pätevälle asianajajalle tämä antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa puolustusta ja esittää perusteltuja vastalauseita. Kuitenkin päätöksentekovalta, se antaa liikkumavaraa.

Lisäksi tutkimme tilannetta yksityiskohtaisemmin ja, jos tarvitset täydellisiä tietoja ja linkkejä artikkelikokoelmiin, lue koko artikkeli.

Ensinnäkin asevelvollisten ja urakoitsijoiden lääketieteellinen tarkastus suoritetaan Venäjän federaation hallituksen 4. heinäkuuta 2013 antaman asetuksen nro 565 "Sotilaallista lääketieteellistä tutkimusta koskevien asetusten hyväksymisestä" mukaisesti. Asevelvollisten ja sopimussuhteen hakijoiden on muun muassa suoritettava 14 ja 26 artiklan mukaisesti ”ihmisen immuunikatoviruksen vasta-aineiden verikokeet, hepatiitti B: n ja C: n markkerit, serologiset reaktiot syfilisestä”..

A - sopii asepalvelukseen;
B - soveltuva asepalvelukseen pienillä rajoituksilla;
B - sopii asepalvelukseen, ts. ovat syvyydessä vain sodan aikana radan 2 osassa, joka on suunniteltu korvaamaan tappiot;
G - tilapäisesti kelvoton asepalvelukseen;
D - ei sovellu asepalvelukseen.

Sairaalaohjelmassa hepatiitti B ja C on osoitettu ruoansulatuselinten taudin kohtaan 11. 59 artiklan mukaan,

 • maksakirroosi ja krooninen etenevä aktiivinen hepatiitti ovat syitä aseen tai urakoitsijan julistamiseen asepalvelukseen kelpaamattomaksi;
 • krooninen hepatiitti, jolla on heikentynyt maksan toiminta ja (tai) kohtalainen toiminta - syy, jonka vuoksi varusmies tai sopimussuhteinen toimihenkilö on rajoitetusti käytettävä asevelvollisuudessa, ja upseeri ja joukko (keskikunnanmies) soveltuvat asepalvelukseen vähäisin rajoituksin;
 • Kun poistetaan osa maksasta, asevelvollisuuteen asevelvollisuudessa tai sopimuksen nojalla sotilaita, merimiehiä, kersantteja ja miehiä pidetään soveltumattomina jatkamaan palveluaan, ja upseerit ja sotilashenkilöt (keskuksen ammattilaiset) ovat heikentyneen maksan toiminnan esiintymisen tai puuttumisen perusteella kelvottomia tai heillä on rajoitetusti sopivuus.

”Lisävaatimukset” rajoittavat selvästi sairaiden virushepatiittien (määrittelemättä hepatiitin tyyppiä) rekrytoitujen varusmiesten ja varusmiesten mahdollisuuksia vuoden kuluessa palautumisesta palvelemaan erityisjoukkoissa, merijalkaväen, ilmassa ja ilmassa tapahtuvissa pahoinpitelyyksiköissä. sukellusveneissä ja pinta-aluksissa; säiliöryhmissä, itsekulkevilla tykistölaitteissa, säiliöihin ja traktoreihin perustuvilla koneilla; taisteluohjusjärjestelmien erityisrakenteista. Ja siinä kaikki. Muissa osissa kyky palvella ei ole rajoitettu..

Lisäksi 59 artiklassa ”sairauksien aikatauluissa” todetaan erikseen, että ”kroonisen hepatiitin esiintyminen olisi vahvistettava kattavalla tutkimuksella erikoistuneella osastolla ja puhkaisubiopsian tulokset, ja jos biopsia tai sen hylkääminen ei ole mahdollista, kliinisillä, laboratorio- ja instrumenttitiedoilla, jotka osoittavat vakaa maksavaurio vähintään 6 kuukauden ajan ".

Kohdan 3.9. III jakso Hepatiitti C: n laboratoriodiagnostiikka Terveys- ja epidemiologiset säännöt SP 3.1.3112-13 ”Virushepatiitin C ehkäisy”, hyväksytty 10.2.2013 Venäjän federaation valtion terveysministerin päätöksellä nro 58, ”kroonisen sydäntaudin tai kroonisen hepatiitti C: n diagnoosi vahvistetaan vain, jos se havaitaan seerumissa (plasmassa) ) hepatiitti C -viruksen veren RNA. " Siksi "kroonisen virushepatiitti C: n" diagnoosia ei voida tehdä potilaalle, joka ei havaitse hepatiitti C -virusta veressä.

Tämän määräyksen mukaan krooninen virushepatiitti sekä virushepatiitti, jotka siirretään alle vuotta ennen tutkimusta, ovat vasta-aiheita

 • Kauko-Pohjanmaan ja vastaavilla alueilla (II osan 4 lauseke);
 • Tšernobylin onnettomuuden seurauksena radioaktiiviselle saastumiselle alttiilla alueilla (V osan 7 kohta);
 • ulkomailla, joissa on epäsuotuisa kuuma ilmasto (osan VIII kohta 10);
 • radioaktiivisten aineiden (RV), ionisoivan säteilyn lähteiden (III), rakettipolttoaineiden (SRT) ja muiden erittäin myrkyllisten aineiden, kemiallisiin aseisiin liittyvien myrkyllisten kemikaalien, sähkömagneettisten kenttien lähteiden kanssa taajuusalueella 30 kHz - 300 GHz (EMF) työskentelemiseen, optiset kvanttigeneraattorit, lasersäteilylähteet, patogeenisyysryhmien I, II mikro-organismit (osa IX);
 • sukellusveneissä (osa X).

Huomaa, että virushepatiitti on diagnosoitava lääkäripalvelun läpikulun aikana, tai hakijalla on oltava analyysi, joka vahvistaa paranemisen vähintään vuotta ennen komission läpikäyntiä..

Lääketieteellinen toimikunta tunnistaa virushepatiitista sairastuneita miehistöjä väliaikaisesti kelpaamattomiksi laskuvarjohyppyihin sekä asepalvelukseen erityisissä tiloissa. uudelleentarkastuksella 6 kuukauden kuluttua. Uudelleentarkastuksen tulisi tapahtua aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua, ja jos maksa- ja maha-suolikanavan toiminta ei ole heikentynyt, näiden henkilöiden sallitaan jatkaa palvelua..

Virushepatiitin diagnoosin tapauksessa sukeltajat, vesimäärät, syvänmeren sukeltajat 12 kuukaudeksi keskeytetään palvelusta korkean paineen alaisena. Toistuvan tutkimuksen tulosten mukaan, maksan ja maha-suolikanavan normaalitoiminnassa, ne voidaan todeta soveltuviksi jatkamaan armeijan palvelua enintään 60 metrin syvyydessä.

Mutta liittyminen palvelukseen sukeltajana, vesimutka, virushepatiittia sairastava syvänmeren sukeltaja ei toimi - tämä kieltää XI osan 3 kohdan..

Myöskään kroonisen virushepatiitin diagnoosilla, jopa aikaisemmin, ei ole mahdollista päästä Venäjän FSB: n oppilaitokselle. Mutta teoreettisesti on mahdollista päästä sinne kuuden kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä pahoinpitelyolosuhteissa virushepatiitin akuutissa muodossa. Joten jos pystyt todistamaan, että olet siirtänyt hepatiitti B: n tai C: n akuutissa muodossa, kaikki ei mene!

Voinko päästä armeijaan hepatiitti C: n tai B: n kanssa

Asepalvelu on jokaisen itsensä kunnioittavan ihmisen velvollisuus. Mutta tämä on kaikkea muuta kuin mahdollista kaikille. Kaikkien asepalvelukokeiden kestämiseksi on oltava hyvä terveys. Usein nuorilla miehillä herää kysymys, onko he mukana armeijassa hepatiitti B: llä. Tämä sairaus diagnosoidaan nykyään yhä useammin. Kaikki riippuu sairauden muodosta ja vakavuudesta..

Taudin ominaisuudet

B-hepatiitti on vakava virustauti, joka vaikuttaa maksasoluihin. Viimeaikaisten tilastojen mukaan yli 350 miljoonaa ihmistä on tällaisen viruksen kantajaa. Jos ongelmaa ei diagnosoida ajoissa eikä hoitoa aloiteta, voi kehittyä vakavia komplikaatioita. Vakavimmissa tapauksissa ihminen kuolee.

Asiantuntijat tunnistivat ryhmän ihmisiä, jotka kärsivät useimmiten hepatiitista:

 • Naiset ja miehet, jotka eivät ole liian nirso seksikumppanien valinnassa eivätkä käytä kondomia.
 • Potilaat, joilla on useita muita sairauksia, jotka vakavasti heikentävät immuunijärjestelmää..
 • Lesbolaiset.
 • Huumeiden väärinkäyttäjät, jotka harjoittavat tappamislääkkeiden laskimonsisäistä antamista.
 • Ihmiset, joiden seksikumppanit kärsivät hepatiitista.
 • Potilaat, joiden hoitoon sisältyy verensiirto.
 • Lääketieteen työntekijät.
 • Ihmiset, jotka kärsivät vaikeista mielisairauksista..

Tällainen vaarallinen diagnoosi tehdään usein nuorille ihmisille. Noin 90% kaikista tapauksista esiintyy imeväisillä ja alle viiden vuoden ikäisillä lapsilla..

Kuinka hepatiitti B ilmenee??

Taudin oireet määräytyvät sen muodon ja vakavuuden mukaan. Useita vaihtoehtoja on mahdollista:

 • Hepatiitti akuutissa muodossa. Inkubointijakso voi kestää jopa 180 päivää. Tänä aikana ongelma ei välttämättä ilmene millään tavalla. Kun ihmisen immuniteetti alkaa heikentyä aktiivisesti, ruokahaluttomuus ja kehon lämpötila nousevat. Päänsärky, yskä, kurkkukipu ja nivelet kiusaavat. Myöhemmässä vaiheessa ilmenee keltaisuutta. Silmäsklera saa likaisen keltaisen sävyn, virtsan väri muuttuu. Kellastumista havaitaan kämmenten iholla. Tällä hetkellä muiden oireiden vakavuus saattaa vähentyä.
 • B-hepatiitti, johon liittyy vaikea munuaisten vajaatoiminta. Samanaikaisesti henkilö kokee jatkuvaa heikkoutta, painajaisia, painajaisia ​​ja usein huimausta. Tautiin liittyy pahoinvointia ja oksentelua, perusteetonta verenvuotoa, mustelmia iholla.
 • Taudin krooninen vaihe. Jos taudin akuuttia muotoa hoidettiin väärään aikaan tai väärin, niin se kehittyy nopeasti krooniseksi. Ensimmäinen merkki tällaisesta ongelmasta on väsymys, uneliaisuus, uni ja hereilläolo. Henkilö menettää ruokahalunsa, hänet kiusaa ruuansulatusongelmat, oksentelu ja pahoinvointi. Virtsa muuttuu paljon tummemmaksi, ihon kellastuminen havaitaan, silmäkalvon keltaisuus havaitaan. Harvinaisissa tapauksissa taudin krooninen muoto on oireeton. Tässä tapauksessa diagnosoidaan erilaisia ​​komplikaatioita, jotka pahentavat vakavasti terveydentilaa.

Vaarallisin muoto on taudin krooninen muoto. Hänen täydellinen tappio useimmissa tapauksissa on mahdotonta. Tarvitaan pitkä systemaattinen hoito..

Mitä nopeammin B-hepatiitti diagnosoidaan, sitä todennäköisemmin se pysyy terveenä. Siksi ensimmäisissä hälyttävissä oireissa sinun on haettava apua asiantuntijoilta.

Taudin merkkiaineet

Kysymys siitä, otetaanko heidät mukaan armeijaan hepatiitilla, määrää suurelta osin nuoren miehen tunnistetun tarkan merkinnän perusteella. Seuraavat vaihtoehdot ovat mahdollisia:

 • Anti-HbsAg, HbsAb, anti-Hbs. Tällaisia ​​vasta-aineita löytyy potilaan verestä, kun virus on aktiivisessa tilassa. Tämä on osoitus siitä, että tauti on parannettu tai rokotettu. Tämä tulos viittaa siihen, että henkilöllä on kehittynyt immuniteetti. Armeija, jolla on tällainen diagnoosi, ei ole vasta-aiheista.
 • Tällaisen antigeenin havaitseminen osoittaa, että henkilö on saanut tartunnan. Tällaisia ​​potilaita pidetään vaarallisina muille, joten armeijan palvelu on mahdotonta tällaisessa tilanteessa..
 • Anti-HBc. Tällainen antigeeni syntetisoidaan veressä, jos patogeeni on läsnä. Löytönsä jälkeen tarvitaan vakavaa hoitoa. Tällaiset nuoret eivät sovellu poraharjoitteluun.
 • Anti-HbcIgM. Tällaisen antigeenin havaitseminen osoittaa, että sairaus on siirtynyt akuuttiin vaiheeseen. Tämä on mahdollista ongelman kroonisen muodon vääränlaisen hoidon jälkeen. Tässä tapauksessa henkilö poistetaan asevelvollisuudesta.
 • Ihmiset, joiden veressä on tällaisia ​​vasta-aineita, ovat vaarallisimpia muille. Viruksen aktiivisuus on lisääntynyt. Potilaalla on ehdottomasti kielletty käydä suuren joukon ihmisiä, mukaan lukien asepalveluksessa.
 • Anti-HBE. Tällaisen antigeenin läsnäolo viittaa hitaaseen krooniseen muotoon ongelmasta. Virus on melkein passiivinen, joten armeija on sallittua.
 • Antigeenin läsnäolo viittaa laiminlyötyyn sairauteen. Virus tuhoaa nopeasti maksasolut. Tässä tilanteessa tarvitaan vakavaa pitkäaikaista kohtelua, siksi asepalvelusta ei enää puhuta.

Edellä mainitut antigeenit havaitaan potilaan veren laboratoriotestien tuloksena. Yleisimmin käytetty polymeraasiketjureaktiomenetelmä.

Jotta voitaisiin määrittää tarkasti, ovatko he siirtymässä armeijaan kroonisen hepatiitin kanssa, vaaditaan täydellinen tutkimus. Joissain tapauksissa testit voivat antaa väärän positiivisen tuloksen. Tämän voivat aiheuttaa immuunijärjestelmän patologiset muutokset, loisten aiheuttamat tartuntataudit ja joissain muissa tilanteissa..

Tehdään armeijaan rekrytoituja hepatiittejä

Aina ilmainen oikeudellinen apu:

Virussairaudet ovat vaarallisia ja salaperäisiä siinä mielessä, että kantajat käyttävät leviämiseen ihmisen verenkiertoelimen kuljetustoimintoa. Tämä tarkoittaa, että vereen joutuneen viruksen poistaminen on mahdotonta; sellaisesta henkilöstä tulee itse viruksen kantaja. Joissakin tapauksissa kantaja ja potilas ovat kaksi eri asiaa. Siksi tällainen epäselvä vastaus annetaan jopa lainsäädännöllisellä tasolla kysymykseen siitä, onko hän värvätty armeijaan hepatiitin vuoksi?

Hepatiitti määritellään tartuntataudeksi, jota vaikeuttaa maksa tuhoava vaikutus. Syventämättä lääketieteellistä terminologiaa, huomaamme, että tämä sairaus olisi luokiteltava useiden kriteerien perusteella kerralla. Palaamiseksi pääaiheeseen, joka kuvaa, kuinka hepatiitti C yhdistetään asepalvelukseen, luokittelun perusperiaatteita on käsiteltävä..

Hepatiitin tyypit

Kun virus on elimistössä, se alkaa toimia. Erityisesti hepatiittivirus johtaa fysiologisiin muutoksiin, joita tapahtuu maksassa. Usein sellaiset metamorfoosit aiheuttavat maksakirroosia tai onkogeenisiä muodostumia..

Taudin etenemistä lyhyeksi ajaksi kutsutaan pahenemiseksi. Sitä ilmaisee kuume, ihon kellastuminen, heikkous, yleinen pahoinvointi. Siksi tällaisessa kliinisessä kuvassa hepatiittia kutsutaan akuutiksi. Akuutti hepatiitti on yleensä hoidettavissa. Jos diagnoosi tehtiin ajoissa ja hoito suoritettiin oikein, maksa palautuu regeneraation ansiosta täysin.

Tapahtuman toinen tulos on, että virus käyttää ihmiskehoa ylläpitääkseen omia elintärkeitä toimintojaan. Hän ei ilmene millään tavalla, kun taas henkilöä pidetään jo tartunnan saaneena. Tällaisen kantajan rooli voi olla riittävän pitkä ajanjakso, epäilemättä mitään.

Sitten yksi monista tekijöistä aktivoi viruksen aktiivisuuden ja maksan peruuttamaton tuhoamisprosessi alkaa. Kaikilla nykyajan lääketieteen menetelmillä pyritään poistamaan tällaisen tekijän vaikutus ja tukemaan vartaloa enemmän tai vähemmän vakaassa tilassa. Hepatiitti menee krooniseen vaiheeseen.

Toinen luokittelutyyppi, jota pidetään yleisimmänä, liittyy virussolujen eroihin ja menetelmiin niiden tunkeutumiseksi kehoon. Tavanomaisesti hepatiitti jaetaan ryhmiin, joita kutsutaan kirjaimiksi "A", "B", "C", "D" ja "F". Ne eroavat toisistaan ​​kliinisessä muodossa, oireissa, diagnoosimenetelmissä ja hoidossa..

 • Hepatiitti A on melko yleinen sairaus, etenkin pienten lasten keskuudessa. Virus kulkeutuu kehoon ruuansulatuksen kautta ruoan tai nesteen mukana. Tietyn hoitojakson jälkeen henkilö toipuu täysin, mutta jonkin aikaa hän on edelleen asiantuntijoiden valvonnassa..
 • Hepatiitti B voi tarttua veren tai limakalvojen kautta. Asiaankuuluvia riskitekijöitä ovat suojaamaton sukupuoli, huumeiden käyttö, tatuointi, lävistykset ja henkilökohtainen hygienia. Virus on jo vastasyntyneen veressä, jos äiti on saanut siitä tartunnan. Voit suojautua sinulta siitä ajoissa tehdyillä rokotuksilla..
 • Hepatiitti C: llä on samanlaiset leviämisreitit, joille on ominaista vain peruuttamattomat prosessit laiminlyödyssä tilassa. On tärkeää diagnosoida viruksen esiintyminen ajoissa ja noudattaa tiettyjä hoitavan lääkärin määräyksiä. Itse asiassa kaikki hoito laskee uusiutumisen estämiseen.
 • D-hepatiitille on tunnusomaista samat prosessit kuin hepatiittiin C, vain nopeutetulla kehitysasteella. Sitä pidetään vaarallisimpana. Uusi laji - hepatiitti F on tutkimuksen alla.

Mitä hepatiitti ei ota armeijaan

Aineiston esittämisen loogista järjestystä on tarpeen muuttaa hieman, koska haluan vastata nopeasti lukijan mielenkiintoisimpaan kysymykseen: "Otetaanko he hepatiitti C: tä ja B: tä armeijaan?" Haluaisin vastata yksiselitteisesti - ”Ei”, mutta me kaikki tiedämme monia tapauksia, joissa asevelvollisuus tulee toimintakykyiseen tällaisen diagnoosin kanssa. Mutta vastaus "kyllä" ei myöskään ole oikea. Edellä oleva taudin luokitteluteoria auttaa meitä käsittelemään kaikkia vivahteita.

Asiakirjassa, joka sääntelee luonnoksen toimintaa ja jota kutsutaan ”sairauksien aikatauluksi”, hepatiitti antaa joissain muodoissa lykkäämistä armeijasta tai siirtää valmistajan luokkaan “B” - se on rajoitettu. Se merkitsee kiireellistä vapautusta palvelusta ja mobilisointia vihollisuuksien sattuessa.

Terminologiasta poiketen on sopivinta käyttää luokitusta taudin kulun luonteen mukaan. Asiakirjassa todetaan, että kun akuutin hepatiittia tarkkaillaan, asevelvolliselle annetaan lykkäys potilaiden hoidon suorittamiseen. Viivästys on 6 kuukautta. Siirtymiseen krooniseen muotoon, johon liittyy maksan toiminnallisia muutoksia, liittyy sotilaskortin myöntäminen ja luokan "B" osoittaminen.

Nyt selitetään tilannetta entistä selkeämmin, koska olemme tottuneet käyttämään toisen tyyppistä luokitusta. Jos A-hepatiitti löydetään asevelvollisuudesta, häntä ei viedä armeijaan, ja hänet lähetetään lisätutkimuksiin myöhempää hoitoa varten. Kuusi kuukautta myöhemmin hänet kutsutaan jälleen komissioon, jossa tutkitaan dokumentoidut hoidotulokset..

Jos toipuminen tapahtuu kokonaan, nuori mies lähetetään palveluun. Jos viruksen tai viruksen vaikutukset esiintyvät kehossa, uusi viive annetaan. Käytäntö osoittaa, että pikaisella ja pätevällä hoidolla potilas palautuu kokonaan viiveen aikana.

Hepatiitti B: n tai C: n inkubaatioaika on oireeton, joten ihminen oppii usein taudista jo silloin, kun tiettyjä seurauksia havaitaan. Kuljettajan vaiheessa, jos romahdusta ei ole, asevelvollinen voi vastaanottaa luokan B ja mennä palveluun, vaikka tämä ei olekaan kenellekään hyödyllistä. Valmistaja ei halua olla armeijassa, ja armeijan on seurattava jatkuvasti rekrytoijien terveydentilaa, rajoitettava kuormaa jne..

Tällaisen lopputuloksen todennäköisyysprosentti on hyvin pieni. Suurimmassa osassa tapauksia armeija, jolla on krooninen hepatiitti, ei vie.

Kuinka välittää sotilaskomissio

Monet varusmiehet, jotka eivät yritä vahingoittaa terveyttään arvokkuuden vuoksi, pelkäävät, että kun he suorittavat lääkärintarkastuksen sotilaskomissiolle, he ovat puolueellisia. Täällä on mahdollista lohduttaa vain sitä, että osasto ei ole kannattava vastaanottamaan ongelmia komplikaatioiden takia, joita jotkut vakavat sairaudet voivat aiheuttaa. Näiden sairauksien joukossa on hepatiitti..

Ei ole mikään salaisuus, että varusmiesten ja heidän vanhempiensa pelkoilla on perusta. Armeijan vitsi tuli jostakin, kun kuuro mies lähetettiin säiliöjoukkoihin. Toinen asia on sydän-, munuais- ja maksasairaus. He löytävät taudin täältä, vaikka he eivät olisi epäilleet sitä aikaisemmin. On syytä huomata, että asianmukaisella valmistelulla voit saada armeijan kortin tekojalokivilla, ja ilman valmistelua sinun on suoritettava lisäkoe. Siksi sinun on tiedettävä, mitä valmistelulla tarkoitetaan.

Oletetaan, että löydät vastauksen kysymykseen siitä, aloittavatko he armeijan hepatiitti B: n tai C: n kanssa, mutta tämä ei riitä. Jos sairauden ensimmäiset oireet ilmenevät, ota heti yhteys lääkäriin. Potilas rekisteröidään tartuntaosastolla ja hoitaa henkilökohtaisen hoidon. Kaikki terveydenhuollon henkilöstön toimet kirjataan.

Kaikki otteet olisi kerättävä ja asiakirjat, joita ei luovuteta, olisi kopioitava. Seurauksena on, että jos komission kokouksessa osoitetaan, että sairaus on diagnosoitu lääketieteellisessä laitoksessa, seurataan sen kehityksen dynamiikkaa ja potilas on asianmukaisessa valvonnassa, et pääse armeijaan 100-prosenttisen takuun avulla.

Otetaanko he armeijaan hepatiitti B: n tai C: n kanssa, lääkärintarkastuksen suorittamisen piirteet

Hepatiitti on tulehduksellinen maksasairaus. Se vaikuttaa itse maksaan ja heikentää sen toimintaa. Hepatiitin kanssa kokonaiset maksakudoksen osat menevät nekroosiin, ts. Ne yksinkertaisesti kuolevat. Joitakin hepatiitteja voidaan hoitaa, mutta vain jos ne havaitaan oikeaan aikaan. Lisäksi suotuisa hoidon tulos voi riippua hepatiitin tyypistä ja muodosta..

Hepatiitin tyypit

Kaikki hepatiittilajit voidaan jakaa useisiin luokkiin - tarttuva, säteily, autoimmuuni ja myrkyllinen. Lisäksi on krooninen ja akuutti hepatiitti. Krooninen muoto on vaarallisempi, koska hoitamatta se voi kehittyä maksakirroosiksi tai aiheuttaa maksasyövän.

Ilmainen kuuleminen Hyvät lukijat! Artikkeleissamme puhutaan tyypillisistä tavoista ratkaista ongelmat, mutta jokainen tapaus on ainutlaatuinen ja siihen on puututtava erikseen.!

 • Jos haluat tietää kuinka ratkaista ongelmasi, ota yhteyttä oikealla puolella olevaan online-konsulttilomakkeeseen tai soita:
 • 8-800-350-84-13 ext. 248 kaikkialla Venäjän federaatiossa
 • Se on nopea ja ilmainen.!

Akuutti muoto kehittyy erittäin nopeasti. Taudin kesto voi vaihdella useista päivistä useisiin viikkoihin, kun taas sairauden kesto voi olla 6 kuukautta. Akuutti muoto on mahdollista, jos hepatiitti on saanut tartunnan toisesta kantaja-aineesta tai johtui myrkytyksestä lääkkeillä tai muilla toksiineilla.

Krooninen hepatiitti kestää yli kuusi kuukautta. Sen kehitys tapahtuu hepatiitti B- tai C-tartunnan, autoimmuunisairauden, pitkäaikaisen lääkkeiden käytön seurauksena.

Ennen kuin vastaat kysymykseen siitä, onko heillä armeijassa hepatiitti, sinun on selvitettävä, mitkä he yleensä ovat.

Yleiset hepatiitin muodot

Hepatiitti A (Botkinin tauti) - yleisin hepatiitin muoto, kehittyy viikon sisällä, tauti voi kestää 6 kuukautta.

Tällä muodolla on suotuisin lopputulos, koska maksassa ei tapahdu peruuttamattomia muutoksia. Sitä hoidetaan paikallaan, koska se on tartuntatauti. Tämän lomakkeen siirtomenetelmä on terveysstandardien noudattamatta jättäminen.

Likaiset kädet, saastuneet ruuat tai vesi voivat aiheuttaa taudin kehittymisen..

Voivatko he noutaa minut haavaumalla?

Hepatiitti B - vakavampi muoto. Se välittyy biologisten nesteiden kautta, samoin kuin äidin ja lapsen DNA: sta. Sillä on vakavia seurauksia maksalle..

Hoito vaatii integroitua lähestymistapaa, vakaudesta riippuen sekä potilaan immuniteetti voidaan hoitaa. Noin 90% potilaista paranee onnistuneesti tästä muodosta.

Hepatiitti B: tä rokotetaan yleensä ensimmäisenä elämänvuonna, immuniteettitauti tässä tapauksessa jatkuu vähintään 7 vuotta..

Hepatiitti C on vaikein muoto kaikista tyypeistä. Vaikuttavat eniten nuoret. Yleinen taudin syy on verensiirto ja ei-steriilit ruiskut. Paljon vähemmän todennäköisesti tartunta seksuaalisen kontaktin tai äidin DNA: n kautta. Noin 20% potilaista onnistuu parantamaan kokonaan..

Muissa tapauksissa krooninen sairaus kehittyy. Tällaiset ihmiset ovat viruksen kantajia. Hepatiitti C hoidetaan sairaalassa. Tällä hetkellä sitä ei ole rokotetta, joten se on melko vaarallinen sairaus. Yhdistettäessä muoto C muihin muotoihin kuolema on hyvin todennäköistä.

Harvinaiset hepatiitin muodot

Hepatiitti D on seuraustauti. Se ei lisää itsensä potilaan kehossa, mutta yhdessä muodon B kanssa se kehittyy erittäin nopeasti ja monimutkaistaa sen kulkua, mikä tekee mahdolliseksi 100%: n palautumisen todennäköisyyden.

Hepatiitti E - samanlainen kuin muoto A, mutta vaikuttaa myös munuaisiin. Sitä voidaan hoitaa, mutta se voi olla tappava raskaana oleville naisille. Sikiö kuolee tässä tapauksessa aina.

Miksi et voi palvella hepatiitin kanssa

Kuten edellä mainittiin, hepatiitti on tartuntatauti, joka tarttuu helposti biologisten nesteiden kautta, ja jotkin muodot ruuan, veden jne. Kanssa. Vaara ja välittämisen helppous ovat syy siihen, miksi heitä ei oteta armeijaan. On ymmärrettävä, että taudin eri muodot käyttäytyvät eri tavalla ja jotkut niistä ovat hoidettavissa.

Hepatiitti A ei ole syy sotilaslipun saamiseen sotilaspalvelukseen soveltumattomuuden vuoksi. Yleensä luonnoksentekijä saa kuuden kuukauden viivästyksen, jonka jälkeen hänet lähetetään palvelemaan armeijaan kaikkien komission toimeksiantojen suorittamisen ja perusteellisen tutkinnan jälkeen. Tämä tapahtuu vain, jos tauti on parannettu kokonaan..

Onko mahdollista välttää artroosin aiheuttamaa hoitoa?

Hepatiitti B, C, D ja muut antavat oikeuden saada armeijalippuja luokalla “B” tai “D”. Luokka B - asevelvollinen on edelleen vastuussa asevelvollisuudesta, mutta hänet voidaan kutsua palvelukseen vain sodan aikana. Luokka "D" on täydellinen vapautus asevelvollisuudesta.

Luokka "B" on tarkoitettu nuorille, joilla on ollut tauti. Se on saanut kroonisen hitaan muodon. Tämä tarkoittaa, että tauti ei tällä hetkellä käytännössä ilmene, maksa toimii normaalisti eikä siinä tapahdu mitään patologisia prosesseja, mutta tilanne voi milloin tahansa paheta maksakirroosin ja syövän kehittymiseen saakka.

Luokka D on tarkoitettu niille potilaille, joilla tautilla on krooninen akuutti muoto.

Hepatiitti-luokka
Hepatiitti AGHoitojaksolla viivästytään 6 kuukautta
B-hepatiittiATHidasta kroonista muotoa toipumisen jälkeen
DAkuutin kroonisen muodon palautumisen jälkeen
Hepatiitti CATHidasta kroonista muotoa toipumisen jälkeen
DAkuutin kroonisen muodon palautumisen jälkeen
Hepatiitti DD
Hepatiitti EAT

Lääketieteellinen lautakunta

Asevelvollisuuden viivästymisen tai epäämisen saamiseksi asevelvolliselle on toimitettava lääketieteelliset tutkimustiedot.

Hepatiitti on sairaus, johon potilas on rekisteröity, joten jos se on ollut tiedossa jo kauan, riittää, jos lääketieteellisestä laitoksesta saadaan todistus lääkärin allekirjoituksella, tarkka diagnoosi ja sinetti.

Tämä todistus antaa sotilaskomissiolle mahdollisuuden harkita armeijan lipun lykkäämistä tai vastaanottamista. Joskus komissio ei ehkä ole tyytyväinen todistukseen. Tällöin täydellinen tutkimus nimitetään sotilasrekisteröinti- ja värväystoimiston akkreditoimaan sairaalaan.

Kaikkien analyysien ja todistusten hankkiminen tulee lopullisen päätöksen perustana.

Hepatiitti A oikeuttaa sinut kuuden kuukauden viivästymiseen. Tänä aikana varusmies voi täysin toipua ja mennä armeijaan, jos tutkimusten tulokset osoittavat, että tauti on parantunut kokonaan..

Jos asevelvollinen ei epäillut taudin esiintymistä tai oppinut siitä suhteellisen äskettäin, ts. Ei onnistunut ilmoittautumaan, hänelle on ilmoitettava tästä kuljettaessaan lääketieteellistä komissiota sotilasrekisteröinti- ja värjäystoimistossa. Sen jälkeen määrätään kaikki tutkimuksen suorittamiseen tarvittavat toimenpiteet. Tilanne ei yleensä eroa paljon aiemmin kuvaillusta..

Joskus jopa kaikilla todistuksilla, armeijan rekisteröinti- ja värväämistoimisto voi tilata lisäkokeita. Tätä ei tarvitse pelätä, koska armeija ei ole akkreditoinut kaikkia lääketieteellisiä laitoksia.

On syytä muistaa, että vain kaikilla asiakirjoilla rekisteröinti ja lääkäreiden jatkuva seuranta antaa oikeuden olla palvelematta.

johtopäätös

Hepatiitti on vaarallinen sairaus, joten melkein kaikki sen muodot eivät ole yhteensopivia asepalvelun kanssa. Tämä asenne tautiin johtuu siitä, että armeijan hepatiitti voi hyvinkin aiheuttaa todellisen pandemian. Tästä syystä hepatiitti otetaan armeijan värväystoimistossa vakavasti, ja jos on tosiasioita, jotka vahvistavat sen, he ovat valmiita tekemään päätöksen virkakelvottomuudesta.

Tästä syystä sinun ei tarvitse piilottaa sairauttasi ja yrittää palvella saadaksesi ”puhtaan” armeijan kortin. Hepatiitissa ei ole mitään häpeällistä, tämä ei ole lause - siksi sinun ei pitäisi pelätä vastaavaa merkintää armeijan henkilöllisyystodistuksessa. Saatuaan ilmoituksen sairaudesta, asevelvollisuus ei hoita vain hänen, vaan myös hänen ympärillään olevien terveyttä..

Joskus on tilanteita, joissa armeijan rekisteröinti- ja värväystoimisto kieltäytyy tunnustamatta asevelvollisuutta ilman objektiivisia syitä tai myöntää hänelle armeijan B-luokan sotilaskortin - eli hän soveltuu asepalvelukseen, mutta rajoituksin. Tällaiset toimet ovat lainvastaisia. Suunnittelijan on neuvoteltava pätevän lakimiehen kanssa. Tämä yleensä ratkaisee ongelman..

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi? Opi selvittämään ongelmasi - soita heti: 8-800-350-84-13 ext. 248 (koko Venäjän federaatiossa) Se on nopeaa ja ilmaista.!

Jos sotilasrekisteröinti- ja värväystoimisto aikoo ratkaisevasti, voit käydä turvallisesti oikeudessa kaikkien todistusten, tarkastustulosten ja rekisteröinnin läsnäollessa. Tällaisia ​​tilanteita ei esiinny usein, koska tämä on vakava sairaus, ja sille on sivuuttaa silmämääräinen tilanne, koska seuraukset voivat olla erittäin valitettavia paitsi tietylle asevelvolliselle, mutta myös kaikille ympärillä oleville..

Otetaanko he armeijaan hepatiitti C-, B- ja muiden tyyppien kanssa akuutissa ja kroonisessa muodossa

Hepatiitti on maksatulehduksellinen sairaus, jonka aiheuttavat toksiset aineet tai virusinfektiot. Monille ihmisille tauti on järkyttävää, koska se on usein oireeton pitkään. Usein nuoret huomaavat olevansa sairaita ennen heidän armeijaansa ottamista lääkärintarkastuksen aikana. Tältä osin monet ovat kiinnostuneita siitä, aloittavatko he armeijan hepatiitti C: n ja muun tyyppisten sairauksien kanssa. Jokaista tapausta tarkastellaan erikseen..

Voinko palvella armeijassa hepatiitin kanssa

Virushepatiitti on sairaus, joka tarttuu helposti ihmisen biologisilla nesteillä, ja jotkut muodot veden, ruoan ja henkilökohtaisen hygienian tuotteilla. Hepatiitin leviämisen helppouden vuoksi nuoria ei ole armeijassa. Tietyt tulehdustyypit ovat kuitenkin hoidettavissa, ja palautumisen jälkeen henkilö voi johtaa tuttua elämäntapaa ilman rajoituksia.

Sotilaalliselle kortille on asetettu useita kuntokategorioita:

 1. A ja kaikki alalauseet tarkoittavat, että asevelvollisuus on täysin kelvollinen.
 2. "B", jonka mukaan varusmies voi palvella armeijassa rajoituksin.
 3. "B" - varusmies voidaan ottaa armeijaan vain sodan aikana.
 4. "G", asevelvollinen on parhaillaan hoidossa, minkä seurauksena luokkaa ei voida väliaikaisesti määrittää. Tässä tapauksessa myöhästyminen myönnetään..
 5. "D" - ehdoton soveltumattomuus asepalvelukseen missään olosuhteissa.

Kuntoilukategorian määrittämiseksi kaikki varusmiehet käyvät lääketieteellisen komission läpi.

Kun hepatiitti havaitaan, sen muoto ja vaihe määritetään, mikä vaikuttaa sotilaskortin merkkiin ja asevelvollisuuden todennäköisyyteen.

Akuutti muoto

Hepatiitti A hoidetaan helposti eikä siitä tule kroonista. Akuutin muodon tapauksessa nuori mies saa kuuden kuukauden viiveen hoidon suorittamiseen (luokka “G”). Kun maksan ja koko kehon toiminta on palautettu, nuori mies menee palvelemaan.

Otetaanko he armeijassa hepatiitti B-, C- tai D-hepatiitin kanssa, riippuen patologian etenemisestä. Jos se on akuutti, sinun ei tule missään tapauksessa mennä palvelemaan. Toipumisen jälkeen nuoret ovat lääkäreiden valvonnassa vielä kuusi kuukautta kroonisen kulun mahdollisuuden estämiseksi.

Krooninen muoto

Kroonisen hepatiitti B: n, C: n ja E: n kanssa heitä ei hyväksytä armeijaan, mutta merkki “B” asetetaan armeijan henkilöllisyystodistukseen. Tämä tarkoittaa, että patologia ei ilmene millään tavalla, maksa toimii normaalisti, sairauden jälkeen ei ole komplikaatioita. Tilanne voi kuitenkin milloin tahansa pahentua, mikä johtaa kielteisiin seurauksiin syöpään ja maksakirroosiin saakka.

Jos hepatiitti leviää krooniseen aktiiviseen muotoon, on komplikaatioita, maksan toiminta on heikentynyt, luokka “D” annetaan nuorelle miehelle, ts. Hän ei sovellu virkamieheksi.

Tätä varten on välttämätöntä toimittaa biopsian ja muiden testien tulokset, jotka vahvistavat vakaan elinvaurion 6 kuukauden ajan.

Palautumisen jälkeen

Hepatiitilla armeija otetaan vasta täydellisen toipumisen ja toipumisen jälkeen (mutta on myös poikkeuksia). Toistuvalla toimeksiannolla luokka "B" voidaan osoittaa.

Jos hepatiitti B tai C diagnosoidaan, et voi palvella edes nuoren miehen toipumisen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että keho voi saada uudelleeninfektion milloin tahansa, ja tauti voi saada kroonisen kulun.

Tällaiset ihmiset tarvitsevat oikean ruokavalion, tasapainoisen ruokavalion, rento elämäntavan, maltillisen liikunnan ja ylimääräisen huomion.

Tätä ei voida taata armeijassa, joten nuorillekin jopa täydellisen toipumisen jälkeen luokka B kuuluu.

Mitä hepatiitti ei ota armeijaan

Kaikille nuoreille miehille, jotka kärsivät kroonisesta hepatiitista, taataan vapautus asevelvollisuudesta. Lisäksi sillä ei ole väliä, onko maksassa poikkeavuuksia vai ei. Ei-akuutin hepatiitin B, C, E tapauksissa luokka “B” määritetään. Tämä tarkoittaa, että ne voidaan viedä pois vain sotilasoperaatioiden aikana. Jos lomake on aktiivinen - “D”, kaveri ei sovellu palvelemiseen.

Asiakirjat sairauslautakunnalle

Asevelvollisuudesta päästäkseen eroon viruksenhepatiitilla varustetun varusmiehen on toimitettava sotilaslääketieteelliselle komitealle erityinen todistus diagnoosista, jossa on sinetit ja lääkärin allekirjoitukset.

Hänet viedään tartuntatautien sairaalaan asuinpaikassa. Tätä varten nuori mies on rekisteröitävä diagnoosin tekohetkestä lähtien.

Vain tällä todistuksella komissio harkitsee mahdollisuutta antaa sotilaskortti tai antaa lykkäys.

Jos nuori mies epäili, että hän oli sairas tai että hänet ei ollut vielä rekisteröity, nämä seikat tulisi ilmoittaa sotilaskomissiolle. Tässä tapauksessa taudin tosiasia on todistettava, toisin sanoen suoritettava lääkärintarkastus erityisissä lääketieteellisissä keskuksissa, jotka on armeijan värväystoimiston hyväksymä..

Joissakin tapauksissa, vaikka hepatiittidiagnoosilla on todistus, asevelvollinen lähetetään tutkittavaksi klinikalle vahvistusta varten. Nuoresta miehestä vaaditaan:

 1. Hanki lähetys armeijan värväystoimistosta, tule klinikalle vahvistamaan tai tekemään diagnoosi.
 2. Suorita tarvittavat testit, suorita ultraääni.
 3. Tuo todistus sotilaallisen lääketieteellisen komission kokoukseen.

Tutkittuaan toimitetut asiakirjat komissio tekee päätöksen asevelvollisuuden soveltuvuudesta asevelvollisuuteen.

Onko mahdollista työskennellä sopimuksen perusteella?

A-hepatiitin jälkeen voit työskennellä, koska sairaus hoidetaan nopeasti, ei muutu krooniseksi, johtaa harvoin komplikaatioihin. On ehdottomasti mahdotonta sanoa muun tyyppisistä sairauksista. Kaikki riippuu patologian vakavuudesta, tyypistä, vaiheesta. B- ja C-hepatiitissa liiallinen emotionaalinen ja fyysinen stressi on kielletty, eikä armeijassa niitä voida välttää.

Päätös sopimustoiminnan mahdollisuudesta jää sotilaskomission tehtäväksi. Lääketieteellinen tarkastus tehdään vuosittain. Jos tauti on hidas, virus ei kehitty, terveyden heikkenemistä ei havaita, se tunnustetaan vaarattomaksi. Tässä tapauksessa voit palvella sopimusperusteisesti, jopa hepatiitti B: n ja C: n kanssa, mutta ei kaikilla alueilla ja osissa.

Jos virushepatiitti siirretään vähemmän kuin vuosi ennen lääkärintarkastuksia, on kiellettyä palvella:

 • Kauko-pohjoisessa ja siihen verrattavissa paikoissa.
 • Ulkomaissa, joissa on kuuma ilmasto.
 • Alueilla, jotka olivat alttiina radioaktiiviselle saastumiselle Tšernobylin ydinvoimalan katastrofin vuoksi.
 • Paikoissa, joissa on laserlähteitä, erittäin myrkyllisiä, radioaktiivisia aineita.

Mitä tehdä, jos otit silti armeijan

Jos armeijaan otetaan hepatiitti C: n nuori mies, tähän päätökseen olisi haettava muutosta mahdollisimman pian. Itse asiassa tämä on erittäin harvinaista, koska Venäjän lainsäädännössä todetaan selvästi, että hepatiitti C: tä ja B: tä sairastavat miehet eivät voi palvella armeijassa, vaikka patologia olisi remissiota. Poikkeuksena on sota. Tämä ongelma ratkaistaan ​​juridisen neuvonnan avulla..

Jos komissio jopa asevelvollisen antaman lääketieteellisen selvityksen jälkeen vaatii asevelvollisuutta, oikeudellinen asiakirja on toimitettava tuomioistuimelle.

Irtisanominen infektion tai pahenemisen vuoksi palvelun aikana

Kun hepatiitti havaitaan armeijan palveluksessa, tauti hoidetaan sairaalassa, jonka jälkeen nuori voi palata tehtävään 6–12 kuukautta toisen lääketieteellisen tutkimuksen jälkeen. 12 kuukauden ajan sukeltajat, syvänmeren sukeltajat ja vesimäärät keskeytetään palvelusta korkean paineen olosuhteissa. Maksan toiminnan normalisoitumisen jälkeen niiden voidaan katsoa soveltuvan jatkamaan asevelvollisuutta..

Akuutti virushepatiitti voi olla syy tunnistaa työntekijä, joka tekee armeijan armeijan palveluksessa väliaikaisesti sopimattomia tiettyihin armeijan tehtäviin: laskuvarjohyppy, sukeltajapalvelu. Kuuden kuukauden kuluttua suoritetaan toinen kysely, jonka mukaan hän voi palata virkaansa.

Upseeri, reservimies, urakoitsija, jolla on todettu krooninen etenevä aktiivinen hepatiitti tai maksakirroosi, voidaan katsoa soveltumattomiksi asepalvelukseen ja erottaa..

Sisältyykö Venäjä armeijaan hepatiitti C: n ja B: n kanssa vuonna 2020?

Jotta voidaan vastata kysymykseen siitä, onko hän värvätty armeijaan hepatiitilla, on tarpeen selventää, minkä tyyppinen sairaus todettiin varusmiehellä.

Hepatiitin kanssa suurilla maksan alueilla tapahtuu nekroosi ja ne menettävät toimivuutensa, mikä vaikuttaa suoraan yleiseen terveyteen. Joitakin hepatiittityyppejä voidaan hoitaa, jos se on organisoitu oikeaan aikaan..

Asevelvollisuudesta tai lykkäämisestä vapauttamiseksi asevelvollinen on rekisteröitävä tartuntatautien sairaalassa ja saapuessaan kutsun sotilasrekisteröinti- ja värväystoimistosta hänelle on ilmoitettava komissiossa lääkärin todistuksen kanssa, joka vahvistaa diagnoosin.

Voinko palvella armeijassa hepatiitin kanssa

Hepatiitti on tartuntatauti, joka aiheuttaa maksavaurioita. Virus leviää ihmisen verenkiertoelimen kautta. Potilas voi olla kantaja tai potilas - nämä ovat kaksi eri asiaa. Tauti luokitellaan useiden kriteerien perusteella..

Kerran hepatiittivirus aloittaa toimintansa aiheuttaen fysiologisia muutoksia maksassa. Melko usein tällaiset patologiset muutokset aiheuttavat maksakirroosia tai syöpää.

Kun sairaus etenee lyhyen ajanjakson ajan, potilaalla havaitaan paheneminen, joka havaitaan lämpötilan nousun, ihon kellastumisen, yleisen heikkouden vuoksi. Jos akuutin hepatiitin hoito on järjestetty oikein ja ajoissa, maksa voidaan uudistaa ja elimen toiminta palautuu kokonaan.

On tapauksia, joissa virus ihmiskehossa on piilevässä tilassa. Se ei ilmesty, mutta potilasta pidetään tartunnan saaneena.

Erilaisten mahdollisten tekijöiden vaikutuksesta virus voi aktivoitua ja aloittaa maksan tuhoamisprosessin, ts. Hepatiitista tulee krooninen.

Lääketiede käyttää menetelmiä, jotka sulkevat pois tällaisten tekijöiden vaikutuksen ja auttavat ylläpitämään kehon vakaassa tilassa.

Jos sotilasikäisellä kansalaisella on diagnoosi hepatiitti, kysymys hänen soveltuvuudestaan ​​asepalvelukseen voidaan ratkaista vasta hepatiitin muodon ja tyypin määrittämisen jälkeen.

Asiakirjassa, jonka mukaan lääkärikomission työ on säännelty - sairaalaohjelmaan sisältyy hepatiitti taudina, joka on joissain muodoissa ristiriidassa asevelvollisuuden kanssa. Jos tietyn tyyppinen hepatiitti esiintyy, asevelvolliselle voidaan antaa luokka B, mikä tarkoittaa: hän ei sovellu rauhan aikana ja hänet voidaan armeijaan syöttää vain sotilaallisen toiminnan yhteydessä.

Edellä mainitun asiakirjan mukaan akuutin hepatiitin tapauksessa asevelvolliselle annetaan 6 kuukauden viivästys sairaalahoidossa ollessa hoidettavana. Kun sairaus muuttuu krooniseksi, kun maksamuutokset kirjataan, asevelvollinen saa armeijan terveyskortin, jolla on tehtäväluokka B.

Jos nuorella miehellä löydetään tyypin A hepatiitti, hänet lähetetään lisätutkimukseen myöhemmällä hoidolla. Kuuden kuukauden kuluttua hänen tulisi esitellä itsensä armeijan värväystoimistoon, jolla on mukanaan asiakirjatodisteet hoidon tuloksista. Jos potilas on parantunut kokonaan, hänet lähetetään palveluun.

Tapauksessa, jossa ruumiilla ei ollut aikaa toipua virustaudista ja taudin seuraukset kirjataan tai virus itse on kehossa, sille annetaan uusi viive. Useimmissa tapauksissa elin kuntoutetaan täysin, kun hoito tapahtuu nopeasti ja pätevästi viiveen aikana.

Hepatiitti B tai C voi olla oireeton. Usein potilas oppii infektiosta, kun hän alkaa tuntea patologisia muutoksia maksassa selkeän kliinisen kuvan perusteella. Tällaisissa tapauksissa valmistaja saa vapautuksen armeijasta, joka ei ole asevelvollinen.

Jos potilaalla on krooninen akuutti hepatiitin muoto, hänelle annetaan luokka D - täydellinen vapautus asevelvollisuudesta.

Jos potilas on kantajavaiheessa eikä hänellä ole merkkejä ja uusiutumisia, hänelle annetaan luokka B, joka tarkoittaa käytettävyyttä tietyin rajoituksin. Nuori mies palvelee sotilasyksikössä, jossa on mahdollista rajoittaa kuormaa ja seurata terveyden vakautta.

Video: Otetaanko he "s", "b" armeijaan hepatiitin kanssa?

Hepatiitin tyypit

Kuten edellä mainittiin, hepatiitti voi esiintyä akuutissa ja kroonisessa muodossa. Akuutti muoto kehittyy nopeasti, jakso on useista päivistä useisiin viikkoihin. Taudin kesto voi olla kuusi kuukautta. Akuutti muoto ilmenee tartunnan sattuessa kantajalta hepatiitissa tai huumeiden tai muiden myrkkyjen johdosta.

Krooninen hepatiitti kestää yli 6 kuukautta. Tauti kehittyy hepatiitti B- tai C-tartunnan seurauksena, autoimmuunisairauden läsnä ollessa tai pitkäaikaisella hallitsemattomalla lääkityksellä.

Seuraavat hepatiitin muodot erotetaan myös:

 1. Hepatiitti A. Se on taudin yleisin muoto. Se kehittyy 7 päivän kuluessa ja voi kestää kuusi kuukautta. Tällä muodolla on suotuisa ennuste, koska maksassa ei tapahdu peruuttamattomia muutoksia. Taudin hoito suoritetaan yksinomaan potilaalla, koska se on tarttuva tauti. Lääketieteellinen lautakunta tarjoaa jatkoa sairaalahoidolle. Hepatiitti A ja E tarttuvat uloste-suun kautta.
 2. Hepatiitti B. Tämä laji on vakavampi ja leviää biologisten nesteiden kautta, samoin kuin äidistä kohdussa olevalle sikiölle. Vaikuttaa vakavasti maksaan. Hoito on järjestetty kattavasti. Suurin osa potilaista toipuu täysin tästä hepatiitin muodosta. Tämän taudin varhaiset vaiheet eivät sisällä vapautusta armeijasta.
 3. Hepatiitti C. Tämä laji on vakavin, se vaikuttaa nuoriin. Se kulkeutuu pääasiassa verensiirron ja käytettyjen ruiskujen avulla. Harvoin on tapauksia, joissa virus tarttuu seksuaalisen kontaktin kautta tai solutasolla. Vain 20% potilaista paranee kokonaan. Muissa tapauksissa kehittyy krooninen hepatiitti ja potilaasta tulee viruksen kantaja. Hepatiitti C hoidetaan potilailla. Tätä lajia ei ole rokotettu, ja siksi tartuntaa pidetään hengenvaarallisena. Yhdistettynä muun tyyppisiin hepatiitteihin on kuoleman riski. Palvelussa asevoimissa, joilla on tällainen diagnoosi, ei oteta.
 4. Hepatiitti D. Tämä laji on harvinainen, havaitaan yhdessä hepatiitin B kanssa. Se kehittyy erittäin nopeasti, toipumisen ennuste on heikko. Asevelvollisuus ei sovellu tähän diagnoosiin..
 5. Hepatiitti E. Se on samanlainen kuin hepatiitti A, mutta se ei koske vain maksaa, vaan myös munuaisia. Se on hoidettavissa, mutta vaarallinen raskaana oleville naisille. Tällaisella tartunnalla sikiö kuolee aina. Virallisissa asiakirjoissa ei ole tämän tyyppisiä muutoksia. Useimmissa tapauksissa he eivät kuitenkaan ota armeijaa.

Onko hepatiitti C komennettu armeijalta

Hepatiitti C on tarttuva tauti, joka vaikuttaa maksasoluihin. Tauti on lievä ja vaikea..

Tauti havaitaan nukkumistapojen rikkomisen, oikeanpuoleisen voimakkaan kivun, kroonisen väsymyksen, apatian ja heikkouden vuoksi. Useimmissa tapauksissa tauti etenee lievillä oireilla ja se havaitaan pitkälle edenneessä vaiheessa, kun degeneratiiviset muutokset maksassa muuttuvat peruuttamattomiksi..

Hyväksyessään diagnoosin, armeijan komissio myöntää vapautuksen asevelvollisuudesta määräämällä luokka B ja ottamalla varantoon.

Otetaanko he armeijaan kryptogeenisen hepatiitin takia?

Kryptogeeninen hepatiitti esiintyy tietyn lääkeryhmän pitkäaikaisen käytön seurauksena tai huonojen tapojen (alkoholin väärinkäyttö) seurauksena. Kryptogeenisen hepatiitin piirre on myös niiden taipumus jatkuvaan etenemiseen ja siirtymiseen maksakirroosiin.

Tutkimus tällaisella diagnoosilla suoritetaan sairausluettelon 59 artiklan mukaisesti (kohta b). Varusmiehelle myönnetään luokka B varastossa.

Kun asevelvollisuus tulee tehtäväkseen, asevelvollisen on esitettävä kattavien tutkimusten, biopsioiden, laboratorio- ja instrumenttitutkimusten tulokset osoittaen vakaa maksavaurio vähintään 6 kuukauden ajan.

Otetaanko he armeijaan positiivisella anti-HCV: llä?

Hepatiitti C-virus (HCV) - RNA: ta sisältävä virus Flaviviridae-perheestä, joka tartuttaa maksasoluja ja aiheuttaa hepatiitti.

Kaikista virushepatiitin aiheuttajista HCV: llä on enimmäismäärä variaatioita, ja korkean mutaation vaikutuksensa vuoksi se kykenee ohittamaan ihmisen immuunijärjestelmän suojamekanismit.

Viruksella on 6 genotyyppiä ja monia alatyyppejä. Heillä on erilaiset merkitykset antivirushoidon patologian ja tehokkuuden ennustamisessa..

Tämän diagnoosin avulla he eivät ota armeijaa. Drafteeti saa sotilaallisen terveyskortin luokalla B.

Onko mahdollista palvella armeijassa hepatiitti C: n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla?

Hepatiitti C on syy evätä sopimuspalvelu. Potilas, jolla on hepatiitti, voi aiheuttaa armeijan tartunnan. Pienin krooninen sairaus voi nopeasti siirtyä akuuttiin vaiheeseen vakavan fyysisen rasituksen vaikutuksesta.

Sopimuksen allekirjoittaminen edellyttää tiettyjen tehtävien toteuttamista tiukasti rajoitetun ajan.

Armeijan johdon mielestä ei ole tarkoituksenmukaista sijoittaa rahaa palkata epäterveellinen työntekijä, joka ei täytä asetettujen tavoitteiden täyttämistä koskevia vaatimuksia.

Nyt he lukevat: Otetaanko he meniskit armeijaan vaurioin?

Kuinka armeijan lääketieteellinen toimikunta päättää valmistajan sopivuudesta

Lääkärintarkastus suoritetaan Venäjän federaation säädöksen - sairaalaikataulun - mukaisesti, jonka seurauksena varusmiehelle annetaan mahdollisuus palvella armeijassa tai asevelvollisuuden ulkopuolella olevassa ryhmässä tutkinnan aikana esitettävien lääketieteellisten asiakirjojen mukaisesti..

Hepatiitti on vakava virustauti, jonka esiintymiseen sisältyy useimmissa tapauksissa vapautuminen kiireellisestä hoidosta jatkohoidolla sairaalahoidossa.

Arvostelut

Hyvät lukijat, oliko artikkelista hyötyä? Mitä mieltä olet siitä, onko hepatiitin vuoksi tarpeellista ottaa armeijaan? Jätä palaute x: ään! Mielipiteesi on meille tärkeä.!

Michael

"Hepatiitti A löydettiin hänen veljeltään. He sanoivat, että tällaisen diagnoosin avulla heidät viedään armeijaan. He eivät uskoneet ja kääntyivät sotilaslakimiehen puoleen. Hän selitti, mitä asiakirjoja hänen veljensä olisi otettava mukanaan komissiossa armeijan rekisteröinti- ja värväämistoimistossa, ja sanoi myös, että diagnoosin vahvistamisen jälkeen hänelle annetaan viive terveyden palauttamiseen. ".

Vladimir

”Hepatiitti B sairastui muutama kuukausi ennen kampanjaluonnosta. Hän esitti tarvittavat asiakirjat: otteen sairaushistoriasta, lääkärin lausunnon ja todistuksen siitä, että hän ei ollut vielä suorittanut hoitojaksoa. Antoi 6 kuukauden viiveen. Toisessa komissiossa he luokittivat luokan B, koska maksa oli vaurioitunut ja tauti muuttui krooniseksi muotoksi. ”.

Hepatiitti ja armeija Luettelo tautista Taudin aikataulu

Tuotenumero: 59 - Kestoaika: In

Mitä sotilasikäisen nuoren miehen on tiedettävä, onko hepatiitti B-virus löydetty? Ensimmäinen on tehokkaan hoitosuunnan valinta, toinen on hepatiitin ja armeijan yhteensopivuus, täysimittaisen sotilaskoulutuksen mahdollisuus tai hoidon saanti kokonaisuudessaan.

Hepatiitin lääketieteellinen lautakunta

Maksan virus- / toksisia vaurioita tulehduksellisen prosessin kehittymisen kanssa kutsutaan "maksan hepatiitiksi". Venäjällä tauti on yleinen kaikissa ikäryhmissä, etenkin miesten keskuudessa, alkaen 19.

Kaiken kaikkiaan erotetaan 10 hepatiittiviruksen genotyyppiä ja vielä suurempi määrä subgenotyyppejä, joilla jokaisella on omat piirteensä hoidon valinnassa. Venäjällä yleisimmät lajit ovat D ja A.

Lisäksi infektioiden mahdollisuutta useilla hepatiitin genotyypeillä kerralla ei ole täysin poissuljettu (esimerkiksi tyypin B ja D tartunta johtaa välittömästi vakavamman rinnakkaisinfektion muodostumiseen). Mitä nopeammin hoito aloitetaan, sitä suurempi on mahdollisuus täydelliseen paranemiseen.

Mutta sairauden kulku ja tulos määräytyvät suurelta osin potilaan immuunijärjestelmän ja viruksen suhteen. Kuviossa on esitetty hepatiittilajikkeita. Tarttuvan tai ei-tarttuvan hepatiitin lääketieteellinen keskus perustuu diagnoositietoihin ja valmistajan sairaushistoriaan.

Harkitse kaikkia tapauksia, joissa hepatiittia ei oteta armeijaan. Tutkimus suoritetaan sairausluettelon (jäljempänä RB 59 artikla) ​​59 artiklan mukaisesti..

Tilastotietojen mukaan hepatiitti A-virusinfektion tappio ei johda pitkittyneeseen tautiin, se voidaan parantaa helposti, ilman seurauksia. Valmistajalle suoritetaan lääketieteellinen tarkastus sairausloman sulkemisen jälkeen.

Mikä tahansa hepatiitti, mukaan lukien tyyppi A, akuutissa muodossa tarkoittaa sairastuneelle nuorille tilapäisen kuntokategorian “G” myöntämistä, itse asiassa tämä on hoidon viivästyminen, useimmiten puoli vuotta.

Hepatiitin lykkäämisen jälkeen on tehtävä lääkärintarkastus uudelleen ottaen huomioon uudet diagnoositiedot ja hoidon tulokset..

Päinvastoin, erittäin nopeasti etenevällä hepatiitilla on vakavia seurauksia, se johtaa maksakirroosiin ja jopa kuolemaan, joten tutkimus suoritetaan RB: n 59 artiklan a alakohdan nojalla kokonaan sulkemalla pois armeijan luettelosta..

Nuorella miehellä, jolla on fulminantti hepatiitti, on oikeus saada kuntokategoriaa D, mikä vahvistaa maksatoiminnan merkittävän heikkenemisen tai etenevän kroonisen hepatiitin tapauksissa. Perustana on puolueeton kulta.

Otetaanko he armeijaan kroonisen hepatiitin takia??

Lääkärit arvioivat maksan toiminnan heikkenemisastetta, viruksen aktiivisuuden astetta, pahenemisten esiintymistiheyttä, taudin kulun muotoa. Älä mene armeijaan kroonisen hepatiitin kanssa tartunnan ja hoidon erityispiirteiden vuoksi. Käytettävissä olevien menetelmien saatavuudesta huolimatta kysymys taudin täsmällisestä diagnoosista on edelleen avoin..

Jopa 70 prosentilla potilaista on epämääräinen kliininen kuva, tauti on oireeton melko pitkän ajanjakson ajan. Tämä vaikeuttaa infektion havaitsemista ja hoitoa. Käytetään erityisiä laboratoriokokeita, mutta ne voivat osoittaa vasta-aineiden esiintymisen virukselle, mutta taudin ajanjaksoa ei havaita.

Selvyyden vuoksi suoritetaan lisätestejä. Kroonista hepatiittia voi esiintyä vaihtelevalla aktiivisuustasolla. Sairaudet lievitysjaksoina osoittavat säästävät kuormat, ja akuutissa muodossa - sängyn lepo.

Näistä syistä kroonista hepatiittia sairastavia henkilöitä ei ole armeijassa, ja kutsutun nuoren miehen terveys on objektiivisesti arvioitava VVC-lääkäreille.

Histologinen tutkimus mahdollistaa taudin vaiheen / vakavuuden määrittämisen, joka perustuu maksasolujen tuhoutumisasteeseen. Mitä korkeampi vaihe, sitä voimakkaammin elinten toiminnot vähenevät.

Vahvistus maksan toiminnan heikkenemisestä antaa sinun vapautua armeijasta rekrytoijia, joilla on hepatiitti B.

Siksi asevelvollisuuskysymyksissä on tärkeää muistaa, että hepatiitin kroonisen muodon esiintyessä armeija on vasta-aiheinen, nuori mies pysyy kotona, maksan toiminnan heikkeneminen tai puuttuminen ei vaikuta IHC: n päätökseen. Tämä ehto on määritelty RB: n 59 artiklassa.

Maksahepatiitin diagnoosi armeijan värväystoimistolle

Tutkittavana olevalla aseella on oltava lääketieteellisen diagnoosin tulokset:

 • lähetys sotilasrekisteröinti- ja värväystoimistosta sairaalaan tarkkailua / tutkimusta / hoitoa varten erikoistuneella osastolla;
 • punktion biopsian tulokset;
 • jos biopsia hylätään / toimenpiteen suorittamisen mahdottomuus, laboratorio-, kliinisten ja instrumentointimenetelmien tulokset;
 • näiden toimenpiteiden tulosten tulisi heijastaa valmistajan terveydentilaa dynamiikassa (lääkärin havainnot vähintään kuuden kuukauden ajan).

Edellä esitetystä käy selväksi, että makspatologian vahvistamiseksi on välttämätöntä, että diagnoositietoja ei ole pidemmällä aikavälillä, vaan myös hoidon tulokset ja toistuvat lääkärikäynnit. Sotilasrekisteröinti- ja värväystoimisto ottaa huomioon dynamiikan tiedot vähintään kuuden kuukauden ajan, koska kroonisen hepatiitin diagnoosi on vahvistettu niille, jotka ovat sairaita tietyn ajanjakson ajan.

Sotajoukkojen nimitys hepatiitti "C" ja "B"

Se, otetaanko hänet armeijaan hepatiitin kanssa, riippuu taudin ryhmästä, häiriön vakavuudesta ja mahdollisuudesta potilaan täydelliseen paranemiseen.

Hepatiitti on maksatulehduksellinen sairaus, jota voidaan tehokkaasti hoitaa vain hoidon alkuvaiheissa. Kun sairaus pahenee, voi esiintyä täydellisiä maksan toimintahäiriöitä..

Sotilasalan lääketieteellinen toimikunta harkitsee mahdollisuutta kutsua nuoria armeijaan..

Ota hepatiitti armeijaan

Taudin vaara on siinä, että se kulkeutuu helposti kantajalta terveelle henkilölle. Yksi kosketus biologisten nesteiden kautta on riittävä, ja tartunnan todennäköisyys saavuttaa 80%. Siksi hepatiitti kuuluu niiden vaivojen luokkaan, joiden kanssa potilaita ohjataan harvoin hoitoon..

Hepatiitti A: n täydellinen vapauttaminen armeijasta ei ole sallittua, mutta ehdokasta ei palkata, jos sairaus kehittyy krooniseksi.

Lykkäämiselle on useita syitä. Ensimmäinen on estää taudin leviäminen, mikä sotilaallisessa paikassa, jossa sotilaat viettävät ympäri vuorokauden, ei ole yllättävää.

Toinen on suojella potilaan terveyttä. Taudin läsnä ollessa merkittävä fyysinen aktiivisuus ei ole toivottavaa. Kehon tulisi levätä enemmän saada ravintoaineita ja vitamiineja oikeasta ravinnosta. On myös tarpeen käydä säännöllisesti erikoislääkärillä, joka auttaa selvittämään häiriön pahenemisen ja määrittelemään jatkohoidon algoritmin ajoissa..

Hepatiitin muodosta riippumatta henkilö läpäisee vuosittain toistuvan toimeksiannon, jolla selvitetään häiriön kehitysaste ja mahdollisuus osallistua palveluun entisestään..

Toinen tunnettu taudin muoto on kryptogeeninen hepatiitti, jota on erittäin vaikea todeta. Ainoastaan ​​viruksen aktiivisen toiminnan vaiheessa ihottumaa ilmenee iholla, jolla on ominainen kellertävä iho. Lausunto ja asiakirjatodisteet salausteknisestä hepatiitista ovat perusta täydelliselle vapauttamiselle asevelvollisuudesta asevelvollisuuden tai sopimuksen perusteella.

Hepatiitin säilyvyys

Taulukko nro 1. Taudin riippuvuus sopimaton ryhmä.

Häiriötyyppi Määritetty sopimaton ryhmä Asepalvelukseen osallistumisen piirteet
Hepatiitti AGJos komission päätöksessä todetaan, että asevelvolla on sellainen id-häiriö, heitä ei oteta armeijaan. Sen sijaan hakija saa lykkäyksen seuraavaan luonnokseen (kuusi kuukautta). Tänä aikana potilas on täysin sisällä ja voi alkaa palvella.
Hepatiitti B: n kanssaB tai DJokaisen tämän tyyppisen sairauden esiintyminen antaa oikeuden täydelliseen vapautukseen asevelvollisuudesta, toisin sanoen on ehdottomasti kiellettyä ottaa armeijaan ihmisiä, jotka kärsivät jostakin taudin muodosta. Paranemistapauksessa henkilö voi saada kuntoryhmän B, toisin sanoen ehdokas otetaan asevoimiin vain sodan aikana.
Hepatiitti C
Hepatiitti D

Lääketieteellinen lautakunta

Lääketieteellisen toimikunnan kulku tapahtuu tiukasti määrätyllä päivänä, joka on merkitty varusmiehen virallisessa asialistassa. Palvelun ehdokkaan on nimitetynä päivänä tultava IHC: hen (lääketieteellinen toimikunta) täydellisellä paketilla asiakirjoja, jotka vahvistavat häiriön olemassaolon.

Kun hepatiitti havaitaan, henkilö on rekisteröitävä lääkärinhoitoon. Tiedot tehdään potilaan korttiin, ja samanaikaisesti profiililääkäri pitää sairauskertomusta.

Asiakirjojen hankkimiseksi riittää, että hakeudut pyynnöllä klinikalle, jonka perusteella potilasta hoidetaan. Pyydettäessä jäljennöksiä asiakirjoista on varmistettava, että asiantuntijan allekirjoitus ja asiakirjat toimittaneen laitoksen sinetti näkyvät jäljennöksissä.

Usein, varsinkin kun kyse on hepatiitista A tai kun dokumentaatio ei ole ollut pitkään uutta, IHC lähettää ehdokkaat lisätutkimuksia varten. Tämä voi olla lähetys testiille tai maksabiopsia..

Joka tapauksessa joukko tutkimuksia on suoritettava kokonaan. Jos suoritetaan palkkoja tutkimuksia, joudut maksamaan niistä itse.

Tarkastusten päätelmät toimitetaan VVK: lle rekrytointia koskevaa päätöksentekoa varten.

Jos sairas palvelun aikana

Kuten edellä todettiin, hepatiitti on erittäin tarttuva, joten on olemassa tartuntariski asevelvollisuuden aloittamisen jälkeen.

Henkilöt, jotka ovat aiemmin kärsineet taudista, ovat alttiimpia taudille..

Sen jälkeen kun potilaalla on jonkin ryhmän hepatiitti, henkilö menee sairaalahoitoon. Jos muun kuin A-muodon esiintyminen dokumentoidaan, tämä on perustana irtisanomiselle varaukseen. Jos puhumme sopimussuhteisesta työntekijästä, niin irtisanomisen yhteydessä hänellä on oikeus rahaetuuteen, joka liittyy hänen terveydentilansa rikkomiseen sopimusvelvoitteen suorittamisen aikana..

Lain mukaan työntekijä menee sairaalaan, kun havaitaan minkäänlaista sairautta, mikä vahvistetaan työkyvyttömyystodistuksella. Sairausloman enimmäiskesto on yksi vuosi.

Sotilasta voidaan hoitaa 12 kuukauden ajan hänen oikeuksiaan käyttämällä. Tänä aikana otetaan huomioon palvelusajan kokonaispituus. Jos vuoden kuluttua ei voida parantaa, urakoitsija sitoutuu armeijan toimesta.

Otetaanko he armeijaan hepatiitti C: n ja muun taudin muodon kanssa, etenkin komission kulkiessa?

Hepatiitti on maksan parenhyymin tulehduksellista erityistä sairautta, joka vähentää kaikkia elimen toimintoja ja tuhoaa sen rakenteen.

Tauti voidaan parantaa onnistuneesti, mutta vain jos tauti havaittiin ajoissa eikä sillä ollut aikaa aiheuttaa vakavia maksavaurioita, koska patologisen prosessin kehittyessä elimen tuhoaminen pahenee, mikä johtaa peruuttamattomiin tiloihin, joita ei voida hoitaa.

Lain mukaan nuoria, joilla on minkäänlaista hepatiittia, ei kutsuta asepalvelukseen ja he ovat vain suhteellisen kelvollisia sotilasvelvollisuuteen.

Hepatiitti A-virus on taudin lievin muoto, mutta sen leviämisreittejä on paljon enemmän ja se leviää muille ihmisille erittäin helposti, etenkin jos hygienia on riittämätöntä. Hepatiitti A: n päävälitysmekanismia voidaan kutsua suun kautta fekaaliksi, joten sairas henkilö on viruksen päälähde.

Huonoissa terveysolosuhteissa sekä läheisessä kosketuksessa muiden ihmisten kanssa sairas voi johtaa hepatiitti A -viruksen nopeaan leviämiseen ja aiheuttaa tiettyjä sosiaalisia seurauksia erillisessä yhteisössä, jota voidaan kutsua armeijaksi.

Tietysti hepatiitti A parannetaan melkein aina onnistuneesti, mikäli se havaitaan oikeaan aikaan, mutta hoito ja sitä seuraava paranemisprosessi voivat viedä useita kuukausia, jolloin sairas henkilö aiheuttaa tartunnan uhan muille. Lisäksi tauti voi aiheuttaa monia vakavia komplikaatioita ja tulla krooniseksi.

Hepatiitti A: lla olevia nuoria ei voida käyttää asevelvollisuudessa, mutta he ovat suhteellisen kunnossa ja heidät voidaan ammuttaa vain vakavissa armeijan tilanteissa..

Hepatiitti A: n miehet rekisteröidään armeijan värväystoimistossa, ja luonnoksen johtokunta lähettää heille tietyin väliajoin uudelleentarkastuksen. Jos lääkärit vahvistavat tämän taudin täydellisen paranemisen, nuorta miestä voidaan pitää kelvollisena armeijan palvelukseen.

Hepatiitti B ja asevelvollisuus

Hepatiitti B-virus tarttuu muihin ihmisiin kosketuksessa sairaan ihmisen biologisten nesteiden kanssa, kun taas tartunta tapahtuu aina täysin huomaamatta. Usein henkilö tietää tällaisen sairauden esiintymisestä vain suorittaessaan tutkimusta muista syistä, mukaan lukien läpäisemällä lääkärintarkastuksen armeijassa tai kun tietyt oireet ilmenevät.

Hepatiitti B-virus, joka on ollut terveen ihmisen kehossa, ei aiheuta pitkään oireita, mutta sillä on myös piilotettu kielteinen vaikutus moniin elintärkeisiin sisäelimiin.

Ensinnäkin maksa kärsii, jonka tuhoutuminen tapahtuu mikrosolutasolla. Pääsääntöisesti useimmissa tartunnan saaneissa ihmisissä taudin oireet ilmenevät vasta, kun se on jo saavuttanut erittäin vakavan vaiheen tai muuttuu krooniseksi aiheuttaen maksasyöpää tai kirroosia.

Kaikissa maailman maissa lääketieteen työntekijät yrittävät hallita tämän taudin muodon leviämistä ja torjua sitä mahdollisimman paljon kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla, mukaan lukien oikea-aikaiset rokotukset, ja sulkemalla potilaat pois tietyistä yhteisöistä. Tästä syystä myös hepatiitti B -potilaita ei aseta asepalvelussa rauhan aikana..

Otetaanko he hepatiitti C armeijaan?

Tämän tyyppinen hepatiittivirus tarttuu potilaan veren välittömään kosketukseen terveen ihmisen veren kanssa. Yli 2% väestöstä on saanut C-hepatiitti-tartunnan maailmassa, ja potilaiden määrä kasvaa vuosittain, koska edes nykyajan lääketiede ei pysty estämään viruksen leviämistä.

Tartunta voi tapahtua paitsi lääketieteellisissä toimistoissa, joissa terveys- ja hygieniastandardien noudattaminen on riittämätöntä. Virus leviää usein huumeiden väärinkäyttäjien keskuudessa injektoimalla huumeita yhteisellä neulalla.

 • Viruksen leviäminen voi tapahtua myös ryhmässä, jossa on esimerkiksi sairas henkilö, kun ajellaan jonkun toisen partakoneella tai pyyhellä ja autetaan potilasta jopa normaalilla leikkauksella.
 • Hepatiitti C - on viruksen vaarallisin muoto, koska useimmissa tapauksissa se johtaa nopeaseen siirtymiseen krooniseen muotoon, jonka komplikaatio on usein maksakirroosi tai syöpä.
 • Ihmisillä, joilla on C-hepatiitti tai jotka ovat tämän viruksen kantajia, ei myöskään ole asevelvollisuutta, mutta heidät voidaan kutsua asepalvelukseen hätätilanteissa ja vakavassa sotilaallisessa tilanteessa..

Mitä on tehtävä, jotta hepatiitti ei palvele armeijassa

Minkä tahansa hepatiittiviruksen muodossa on suuri biologisten nesteiden kautta tartunnan todennäköisyys, joten ihmisiä, joilla on ollut tällainen sairaus tai joilla on se akuutissa tai kroonisessa muodossa, ei sallita palvelemaan armeijassa..

Venäjän lainsäädännössä sotilaallisesta lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun asetuksen liitteeseen annettujen huomautusten mukaisesti, jotka hyväksyttiin RF: n hallituksen asetuksella nro 123 25. helmikuuta 2003, 59 pykälän 6-o alakohta, hepatiittiviruksen esiintyminen missä tahansa ryhmässä ja kehitysmuodossa olevassa henkilössä on vapautuksen peruste hänet asepalvelusta rauhan aikana.

Itse asiassa kansalaisten, joille on täytettyään ikä, asevelvollisuus (armeijassa), mutta joilla on missä tahansa muodossa diagnoosi hepatiitti, olisi tunnustettava olevan voimassa rajoitetusti. Sairaita ihmisiä voidaan kutsua palvelukseen vain vihollisuuksien ja yleisen mobilisaation ilmoituksen yhteydessä.

Samanaikaisesti sotilastoimikunta lähettää useiden seuraavien vuosien aikana potilaat toiseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja varmuuden taudin esiintymisestä. Tällaiset ohjeet annetaan riippumatta taudin muodosta ja vaiheesta ja siitä, onko maksassa rikkomus.

Tällaisissa tilanteissa suositellaan suorittamaan täydellinen kattava tutkimus erikoistuneessa valtion lääketieteellisessä laitoksessa, kun kerätään kaikki tutkimuksen dokumentoidut tulokset.

On myös tarpeen hankkia tutkimustuloksia ja vahvistus vakiintuneelle diagnoosille..

Kroonisessa hepatiitissa tulisi suorittaa maksan punktion biopsia elinvaurioiden määrän määrittämiseksi viimeisen kuuden kuukauden aikana..

Jos hepatiittipotilas kutsuttiin asepalvelukseen riippumatta olemassa olevasta taudista, tällaisia ​​toimia pidetään laittomina ja valiokunnan päätöksestä voidaan valittaa tuomioistuimeen. Nykyään kaikista kiistellyistä kysymyksistä armeijan palvelukseen ottamisessa, mukaan lukien jos asevelvolla on hepatiitti, voit saada neuvoja Venäjän federaation sotilaiden äitien komiteoiden liitosta.

Puhelun ominaisuudet

On tilanteita, joissa hepatiitin esiintyessä henkilö voidaan kutsua asepalvelukseen. Nykyisellä sotilaallisella tilanteella ja armeijan arvolla on tässä suuri merkitys. Jos hepatiittipotilaalla on varapäällikön palkkaluokka, ja kun luonnosta tarvitaan, tauti etenee hitaassa muodossa vaikuttamatta erityisesti maksan toimintaan, hänet voidaan kutsua asepalvelukseen.

Sota-ajan alkamisen ja yleisen mobilisaation ilmoittamisen jälkeen kaikki eri ryhmien hepatiitti miehet voidaan kutsua sotilasoperaatioihin.

On tärkeätä muistaa, että jokainen armeijan palvelukseen ottamisen tilanne on henkilökohtainen jopa hepatiitin muodossa oleville henkilöille, ja joissakin tapauksissa armeijan toimikunta voi tunnustaa asepalvelukseen soveltuvan varusmiehen rauhan aikana, vaikka poikkeusluetteloon sisältyy tauti.. Tällaiset toimet ovat lain vastaisia..

Tällöin on tarpeen suorittaa perusteellinen perusteellinen tutkimus, hankkia diagnoosista asiakirjavahvistus ja kysyä pätevää lakimiestä, joka tuntee kaikki asiaa koskevan lainsäädännön perusteet..